İstanbul’un semtlerinde anarşistlerden koordineli eylemler

İstanbul’un semtlerinde anarşistlerden koordineli eylemler..

İstanbul’un çeşitli semtlerinde anarşist gruplar, Pazar gün gerçekleşecek olan referandum bağlamında demokrasiye ve diktatörlüğe karşı anarşist/ anti-otoriter mücadele söylemini yükseltmek ve geçtiğimiz hafta deklare edilen ‘Anarşist Gruplar Koordinasyonu‘nu selamlamak için eş zamanlı olarak pankart asma ve stikırlama eylemleri gerçekleştirdiler.

Ümraniye, Kasımpaşa, Küçükçekmekmece, Topkapı, Sefaköy, Yeni Bosna ve Kadıköy’de anarşistler yaklaşan referandum kapsamında bir dizi pankart asma ve stikırlama eylemleri gerçekleştirirken, ‘Anarşist Gruplar Koordinasyonu‘nu selamladılar. Pankartlarda ‘Birbirinizi Bulun, Örgütlenin, Savaşın! İsyana Evet Devlete Hayır!’ (Kadıköy), ‘İsyan Sandığınız Gibi Olmayacak!’ (Sefaköy ve Ümraniye), ‘Devlet Savaş İmal Eder. Seçim Değil Devrim, Devlet Değil Komün!’ (Küçükçekmece), ‘Kula Kulluk Etme, Sana Senden Başka Vekil Yok!’ (Ümraniye), ‘Ne Diktatörlük, Ne Demokrasi, İsyan, Devrim, Anarşi’ gibi sloganlar yer aldı.

Koordineli eylemler gerçekleştiren anarşistler eylemin ardından şu açıklamayı yaptı:

“Muhalefeti topyekün ezmenin meşru zeminini yaratacak ve iktidarını daha da sağlamlaştıracak olan bu yasa değişikliğiyle birlikte AKP iktidarı konumunu sağlamlaştıracak olsa da, kaçınılmaz olarak içine girdiği çözülme sürecinden kaçamayacaktır. Öte yandan, HAYIR çıkması, mevcut sistemin aynen devam etmesi anlamına gelecektir. En önemli kazanımı ise, ezen-ezilen çatışmasını AKP ve Erdoğan karşıtlığı eksenine oturtan anaakım sosyal muhalefet için sadece bir moral kaynağı olacağıdır. Bizim sorumluluğumuz ise, iktidarların çözülüşünü beklemek değil, örgütlenmek ve sistemi alaşağı edecek mücadelelere güç vermektir.

Toplumun devrimci dönüşümü idealinin seçim sistemi aracılığıyla niceliğe ve sayılara indirgendiği, algısı ve bilinci hiyearşinin en üst katmanındaki sınıflar tarafından belirlenen çoğunluğun iradesinin tüm toplumu zincire vurduğu demokratik düzen ister ‘doğrudan’ isterse de ‘temsili’ olarak tanımlansın kesinlikle eşitliği, özgürlüğü ve devrimci dönüşümü temsil etmiyor. ‘Doğrudan demokrasi’ kavramını telaffuz eden çoğu anti-otoriterin dahi, demokrasiden anladıkları şeyin aslında bir taban hareketi yaratmak olmadığını aksine egemenlerin dayattığı demokratik düzendeki bir statü kapma mücadelesi olduğunu görüyoruz. Son bir kaç seçimde sergiledikleri tutumlarına baktığımızda, ağızlarından ‘doğrudan demokrasi’ kavramını düşürmeyen bir çok anti-otoriterin söylemlerini ve pratiklerini burjuva parlamentosu etrafında kurdukları ve devrimci çabalara sırtlarını dönerek muhalif düzen partileri için çalıştıkları, onlar için oy istedikleri ve seçim çalışması yaptıkları bir tablo görüyoruz. Tarihte olası toplumsal devrimci dönüşümlerin ölüm fermanını yazdığı defalarca tescillenen bu uzlaşma ve düzeniçileşme çabalarına saplanan tüm yoldaşlarımıza ve devrimci perspektiften bakan anti-otoriter ve liberter dostlarımıza bir kez daha çağrıda bulunuyoruz:

Anarşi ne bir rüya, ne geçici bir heves ne de dogmatik bir dünya görüşüdür. Aksine anarşi, birey onu var ettiğin sürece bir gerçeklik kazanır. Topyekün özgürlüğü istemek, tahakkümün tüm halkalarını paramparça etmek, sömürenleri, aç bırakanları, evsiz bırakanları, sürgün edenleri, hapsedenleri, katledenleri, uysallaştıranları, ayrıştıranları, savaştıranları alaşağı etmek ve yerine eşitliğe, özgürlüğe ve komüne dayalı bir dünya yaratmak ancak söylemimizin ve eylemimizin odağını burada tutarak mümkün olabilir. ‘Demokrasi’ bir kısa yol değil, bir ilüzyonlar batağıdır ve egemenlerin tarihinin yeniden tekerrür ettirilmesidir. Yüzünüzü anarşist mücadeleye dönün. Örgütlenin, anarşist/anti-otoriter/liberter gruplar arasında ittifaklar kurun. Projeler örgütleyin. Anarşist ve anti-otoriter ilkeleri sosyal mücadeleler içerisinde yaygınlaştırın ama bu hareketler içerisinde asimile olmayın. Devrimci arzunuzun seçim sandıklarında veya gölgesinde durduğunuz otoriter ve reformist sol çevrelerde sönümlenmesine izin vermeyin, aksine tüm uzlaşma ve uzlaştırma mekanizmalarını paramparça edin. Enerjinizi labirente dönüşen kısa yollarda tüketmektense, anarşi veya topyekün özgürlük davasına kanalize edin. Örgütlenin, örgütleyin, koordine olun, eyleyin…

Bu eylemlerle, mücadele deneyimi, birikimi ve birlikteliği olan anarşist ve anti-otoriter grupların geçtiğimiz günlerde oluşturdukları ‘Anarşist Gruplar Koordinasyonu’nu selamlıyoruz ve anarşist/anti-otoriterler arasında bir örgütlenme ve mücadele pratiğinin önemine dikkat çekmek istiyoruz. Ayrıca, dünya çapında tutsak edilen tüm anarşist tutsaklara destek ve dayanışmamızı gönderiyoruz.

Diktatörlüğe ve Demokrasiye karşı Anarşistler

Kaynak: İstanbul Indymedia

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

code