Tag: John Zerzan

John Zerzan: “Gelecek ilkel olmayacaksa, bir gelecek de olmayacaktır.”

GreenJohn Zerzan her hangi bir listede değil. John Zerzan listenin kendisi. O muhtemelen sadece modern teknolojiye karşı değil, sizin de içinde bulunduğunuz bütün uygarlığın bir taraftarı olmayan zamanının önder gelen filozoflarından birisi. Hükümetin bekçilerini korkuya kapılması için bu yeterli değilse, o bir anarşist. Dahası onun Unabomber’la yani Ted Kaczynski’yle arkadaşlığı var. Devamını Oku →

Üstinsan ve Unabomber – John Zerzan

meh.ro5451Aralarında yüz yıl olsa da Friedrich Nietzche ile Theodore Kaczynski bir takım önemli benzerlikler taşıyor. Her ikisi de fazlasıyla gelecek vaat eden akademik kariyerlerini reddettiler: Nietzche felsefede, Kaczynski matematikte. Her ikisi de temelde yalnız bir yaşamdan azami ölçüde yarar sağladı. “Anladığım ve bugüne dek yaşadığım haliyle felsefe, buzda ve yüksek dağlarda gönüllü olarak harcanmış bir yaşamdır” diyordu Nietzche Ecce Homo’da. Kaczynski içinde buz ve yüksek dağlar, Montana Kayalıkları’nda bir barakada geçirdiği yıllar göz önünde tutulursa, daha gerçekçi bir tasvirdi. Devamını Oku →

Surplus: Terrorized Into Being Consumers [TR Altyazılı]


Surplus: Terrorized Into Being Consumers, tüketim toplumu anlayışının çevreyi yok ettiğini, teknolojinin insanları özgür kılmak yerine köle durumuna getirdiğini, video ve müzik düzenlemeleriyle ilgi çekici bir hale getirerek, bizlere sunan bir belgesel. Belgeselin odağında John Zerzan bulunmaktadır. Devamını Oku →

Hakim Bey: ‘Post-modern anarşist’ – John Zerzan

beyz[1]Bey’in kasım kasım laf salatalarına gitgide artarak sinirim bozu­luyor ve “İlkeller & Extropianlar”ını bu postmodern liberalin zayıf sunumlarından biri olarak görüyo­rum. Kendini yanlışlar, baştan savma cevaplar, ahkam kesen, ego okşayan ve sığlıklarla doldurulmuş olarak göze çarpan bazı salaklıklara cevap vermekle sınırlayacağım. Devamını Oku →

Zoltan ve Zerzan teknolojinin geleceği ve etiği üzerine münazara edecek

1966885_805453269522187_6008432314738953977_nTeknoloji sorunların kaynağı mı, yoksa son çıkış yolu mu?

Teknolojinin etkileri ve neden olduğu zorunlar üzerine taban tabana zıt fikirlere sahip iki düşünür tartışıyor.

Zoltan Istvan bir futurist ve politika, ateizm, transhümanizm üzerine çoksatan kitapların yazarı. Devamını Oku →

‘Modernite korkunç bir şey’: John Zerzan ile röportaj

tumblr_mawzlp5i0z1qbi0s7o1_500Uygarlığın insanlığa getirdiği dayatmaları özgürleşmenin önündeki en büyük engel olarak gören anaşist yazar Zerzan’a göre köktendinci terörün yükselmesinin nedeni modernite. İnsanların moderniteye tepki vermek için köktendinciliğe yöneldiğini savunan Zerzan’a göre 11 Eylül’ü ABD yönetimi yapmadı, ama yapılmasına göz yumdu.

İnsanlığın, tarıma geçmesiyle birlikte milyonlarca yıl süren özgür hayatının son bulduğunu savunan uygarlık karşıtı anarşist yazar John Zerzan, İzmir ve İstanbul’daki çeşitli etkinliklere katılmak üzere Kaos Yayınları’nın davetlisi olarak Türkiye’ye geldi. Devamını Oku →

Birlikte Yalnız: Kent ve Sakinleri [John Zerzan]

8447bb4f2ab376c9d4fc41b7c57afcd4Kentlerde yaşayan insan miktarı, endüstrileşme ile birlikte katlanarak artmıştır. Megalopolis (birleşik kentler), kendisini giderek insan yaşamı ve biyosfer arasına koyan, kent “habitatının” en son şeklidir.

Kent, ayrıca sakinleri arasındaki bir engel, bir yabancılar dünyasıdır. Gerçekte, dünya tarihindeki tüm kentler, eşsiz, evvelce alışık olmayan ortamlara hep birlikte yerleşmiş yabancılar ve aykırılar tarafından kurulmuştur. Devamını Oku →

Ataerkillik, Uygarlık ve Toplumsal Cinsiyetin Kökenleri (John Zerzan)

sp035Uygarlık, esas itibariyle doğanın ve kadının üzerinde uygulanan tahakkümün tarihidir. Ataerkillik, kadına ve doğaya hükmetmek anlamına gelir. Temel olarak bakıldığında bu iki kavram aynı anlama mı gelmektedir?

Felsefe, iş bölümünde ortaya çıkan ve ortaya çıktığı andan bu yana yayılan bir ıstırabın krallığını, onun uzun sürecini çok defa görmezden gelmiştir. Devamını Oku →

Savaşların Kökeni Üzerine (John Zerzan)

w01_07110168Savaşlar medeniyetin bir ürünüdür. Uygarlık yayılıp, derinleşirken savaşların çokluğu, rasyonelleştirilmiş, kronik varlığı da o ölçüde arttı. Savaşların ortadan kalkmamasının özel nedenleri arasında kitlesel endüstriyel yaşamın korkusundan kaçma arzusu da bulunmaktadır. Kitlesel toplum elbette yansımasını kitlesel askerlikte bulmaktadır ve bu, erken medeniyetlerden beri bu şekilde gerçekleşti. Savaşlar, hiper-gelişen teknoloji çağında bölünmeler ve düzensizliklerden beslenmektedir. Devamını Oku →

Gelecekteki İlkel – Güncelleme (John Zerzan)

kiltGeçen birkaç yıl içinde ilk insanların yeteneklerine dair bir takım olağanüstü bulgular ortaya çıkarıldı. Bu keşifler, son yıllarda hız kazanan genel paradigma değişiminin kimi yönlerini pekiştirdi ve hatta önemli ölçüde derinleştirdi. Thomas Wynn ve arkadaşlarının araştırması, takriben bir milyon yıl önceki Homo’nun bizimkine eşdeğer bir zekaya sahip olduğunu göstermiştir. Artık ortodoks antropoloji de, bir hayli boş zamana ve toplumsal cinsiyet eşitliğine sahip Paleolitik insanları temelde barışçı, eşitlikçi ve sağlıklı olarak görüyor. En son elde edilen malzemeler, zihinsel kazanımlarla alakalı ve bunlar, uygarlık öncesi yaşama özgü diğer alanlardakilere benzer radikal içerimler taşıyorlar. Devamını Oku →

Neden Umut? – John Zerzan

tumblr_m8dyjllQoV1qarjnpo1_1280Tahakküm ve baskıya karşı tam bir zafer şansını açıkça gözardı etmek, umut kavramını küçüksemek anarşistler arasında epeyce modadır. Desert (2011) kapağında bu bakış açısıyla övünür: “Kalplerimizde hepimiz dünyanın  ‘kurtarılamayacağını‘ biliyoruz” ve ilk açılış sayfalarında bu açıklamayı iki kez tekrarlıyor. Uygarlık sürecek. “Şimdi kazanılamayacak mücadeleleri bırakmanın zamanı.” Bu şekilde duygusal tükenmişliğin ve hayal kırıklığının ıstırabından sakınacağız ve hepimiz daha mutlu olacağız(!) Meksikalı Unabomber tipi bir grup olan Individualidades teniendo a lo salvaje (ITS) (Yabanıla Meyleden Bireyler) de kazanan olmayacağını kararlı bir şekilde savunuyor. Tekrar tekrar “Bunun mümkün olduğuna inanmıyoruz,” beyanında bulunuyorlar. Devamını Oku →

Eve Dönüş Yolumuzu Bulmak – John Zerzan

cc6d844b-150d-49a2-a170-93aa7771d76aMumların alevi titreşiyor. Modernite iflas etmekle kalmadı; gezegenimizdeki yaşamın devamına yönelik bir tehdit haline dönüştü. Modernitenin son evresiyle, tamamen teknolojikleşmiş varoluşla yüzleşirken gerçek umutlar sönüyor. İlerlemeye duyulan inanç yok oldu ve benlik artık parçalara bölünüp siberuzayda dağılıyor.

Czeslaw Milosz, “hızla düşüşe geçen hakim mantık”tan söz etti; “tarihsel benzerlik sergilemeden kendi metaneti açısından bu düşüş öylesine dikkate değer ki.” Giderek sayıları kabaran kitaplar, hiçbir şekilde modernite çerçevesinin dışına çıkmayan “yanıtlar” sunmak için yalnızca, kuşatıcı modernite krizine dair her şeyi anlatıyorlar bize. Devamını Oku →