Tag: Bask ülkesi

infiAl’de Sunum ve Söyleşi: Bask Ülkesinde İsyan ve Otonom Mücadeleler

bask-afis-a4-webBask Ülkesinden gelen yoldaşlarımız İspanya Devletine karşı yıllardır süren ulusal kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesi, özerklik, otonom mücadeleler ve anarşist hareket bağlamında bir sunum ve deneyim aktarımı gerçekleştirecekler.

Sunum ve söyleşi, Bask Ülkesinde merkezi devlet yapısına karşı süren bağımsızlık mücadelesinin dünü, bugünü ve anti-otoriterlerin-anarşistlerin bu mücadeleye yaklaşımları üzerinde yoğunlaşacak.

Adres: infiAl – Turan cad. No: 36A Tarlabaşı, Beyoğlu-İSTANBUL

11 Haziran 2016 Cumartesi
Saat:
18:00 Devamını Oku →

Fransa/İspanya: Hapishaneye, kapitalist sisteme ve patriarkiye karşı anarşist eylemler

ny35Farklı anarşist gruplar olarak, Sermayeye, Devlete ve onları temsil eden herşeye yönelik bir dizi eylemi üstleniyoruz. 19-21 Temmuz’un gece saatlerinde aşağıdaki dayanışma eylemleri gerçekleştirilmiştir:

– Hendaia’da (Fransa’da Bask ülkesi) bir Loomis kamyonuna (çeşitli hapishanelerdeki kantin ve kafeterya parasının nakliyesi işinde bir tekel olan ve büyük ekonomik kazançlar elde eden bir güvenlik şirketi) bir saldırı ve 22,000€’luk bir kamulaştırma. Devamını Oku →