Queer İsyan ve Kurtuluş Ordusu: Rakka’da IŞİD’e karşı savaşan Queer’ler

Onları Demokratik Suriye Güçleri tarafından “Büyük Savaş” operasyonunun yürütüldüğü Rakka’dan paylaştıkları fotoğrafla tanıdık. IŞID’e karşı savaşın verildiği Rakka sokaklarında ellerinde gökkuşağı bayrağıyla “Barbarlığa karşı mücadele” mesajı veren Suriye’deki ilk LGBTİ birlik olan Queer İsyan ve Özgürlük Ordusu’na ulaşan Gazete Karınca, birliğin sözcüsü Heval Rojhilat ile görüştü. Amaçlarının “IŞİD’e karşı savaşmak ve Rojava Devrimi’ni korumak” olduğunu söyleyen Rojhilat, ‘queerlerin savaşta bir rolü olması gerektiğine inandıklarını’ vurguluyor. Rojhilat’a göre savaşa katıldıklarında insanlar onları sadece ‘kimlikleri’ üzerinden görmüyor: “En nihayetinde onlar da aynı diğerleri gibi özgürlük için hayatını riske atmaya gönüllü olan insanlar.”

Pazartesi günü YPG (Halk Savunma Birlikleri) ile birlikte savaşan Enternasyonalist Özgürlük Taburu’na bağlı anarşist IRPGF (Uluslararası Devrimci Halkların Gerilla Kuvvetleri), ilk LGBTİ ordunun kurulduğunu duyurdu.

Suriye’de IŞİD’e karşı savaşa katılan uluslararası gönüllülerden oluşan ordunun ismi ise TQILA (The Queer Insurrection and Liberation Army), yani Queer İsyan ve Kurtuluş Ordusu.

Gazete Karınca, grubun savaştaki yeri, kuruluş amacı ve gelen tepkiler hakkında TQILA sözcüsü Heval Rojhilat ile konuştu.

‘Zaten uzun süredir savaştaydık, Rojava bize ilham verdi’

Rojhilat, TQILA’yı kurma fikrinin nasıl ortaya çıktığı sorusuna ‘zaten üyelerin uzun süredir savaşta olduğu, uzun süre Rojava’da kalan üyelerin oradaki yeni yaşam inşasından ilham aldıkları’ cevabını veriyor:

Grup zaten halihazırda IRPGF altında savaşan anarşistlerden oluşuyor. Birçoğumuz uzun süre Rojava’da kaldık ve kadın devriminin muazzam kazanımlarını ve bölgedeki LGBTİ mücadelesini gördük. Kürdistan’da ve diğer yerlerde, Kürt hareketleri içerisinde sosyal devrim ve dönüşüm için kadınların özgürlüğü temel görülüyor. İttifakta olduğumuz diğer enternasyonal oluşumlarda da sadece kadınların özgürlüğü değil LGBT*QI+ konuları da ilerici bir şekilde ele alınıyor. Hatta onları dağlardaki gerilla güçlerine katılmaya teşvik ediyorlar.

Tabii ki feodal bir bakış açısına sahip olup henüz LGBT*QI+ gerillalara hazır olmayanlar, hatta bu konunun açılmasını bile istemeyenler var. Fakat biz YPJ ve YJA’daki Kürdistan kadınlarının erkeklerden çok daha ilerici olduğunu gördük. Rojava’da Jineoloji derslerinde, cinsiyetin sadece bir yapı olduğunu ve feminizm ve queer teori yoluyla birçok konunun çözüme ulaşacağını gösteriyorlar. Judith Butler ve Michel Foucault’yu bile okuyorlar.

‘Asıl amacımız IŞİD’i yenmek, Rojava’yı korumak ve gerekirse Afrin’i savunmak’

Grubun asıl amacı sorulduğunda ise Rojhilat, ‘Ana amacımız IŞİD’i yenmek ve Rojava Devrimi’ni savunmaktır. Tabii ki saldırılara karşı Afrin’i de savunuruz’ diyor.

TQILA sözcüsü, anarşistlerin kendilerini hem savaşçı hem işçi olarak tanımladığını ekliyor:

Biz, anarşistler olarak savaşçı ve işçiyiz. Sivil toplum içerisinde çalışmaya ve Rojava ve Kürdistan’da özgür ve sürdürülebilir bir gelecek yaratmaya yardım etmeye hazırız.

‘Queerlerin bu savaşta rolü olmalı’

TQILA şu anda IRPGF ile birlikte Rakka’da operasyonlara katılıyor.

Grup sözcüsü Rojhilat’a göre ‘queerlerin savaşta bir rolü olmalı’:

Şu anda TQILA ve IRPGF, Rakka’da IŞİD’e karşı yürütülen operasyonlara destek veriyor. Uzun aylardır Rakka’dayız, bazılarımız Mınbiç’ten beri burada. Queerlerin savaşta bir rolü olması gerektiğine inanıyoruz. Hayatımız boyunca da hissettiğimiz baskıya ve tahakküme karşıyız. Rojava’daki savaş insanlık için savaştır, özgürlüktür. İnanıyoruz ki bu savaşa katıldığımızda insanlar bizi sadece bir ‘kimliğimiz’ üzerinden görmüyor, en nihayetinde biz onların aynı onlar gibi özgürlük için hayatını riske atmaya gönüllü olan yoldaşlarıyız.

‘Cinsiyet kimliğimiz ya da cinsel yönelimimiz savaş alanında bizi diğerlerinden farklı kılmıyor’

Rojhilat Rakka’da bir LGBT*QI+ oluşumunun nasıl tepki aldığı sorusuna karşılık ise, ‘en başta birçok kişi bu konuda kendisini rahatsız hissetti fakat sonra savaş alanına geldiğimizde onlardan farklı olmadığımızı hatırladılar ve sorun çözüldü’ diyor:

Sadece çok az problemle karşılaştık. Birçok yoldaşımız ilk önce kendilerini geri çekip biraz rahatsız hissettiler fakat sonra hemen bizim cinsiyet kimliğimizin ya da cinsel yönelimimizin savaş alanında bizi onlardan farklı kılmadığını hatırladılar. Hepimiz terliyoruz, kanıyoruz, kokuyoruz ve yoldaşlarımızı kaybettiğimizde ağlıyoruz. Belki yavaş olacak ama Kürdistan’daki kadınların özgürlük mücadelesinde bütün cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimler için avantaj elde edeceğine inancımız tam.

‘Özgürlük savaşımız, baskılanan ve özgürlük için savaşan herkesin savaşıyla birbirine bağlıdır’

IŞİD’in öldürdüğü LGBTİ’ler hakkında üzüntü duyduklarını belirten Rojhilat, ‘Fakat, özsavunmamız bize bir güç verdi ve aynı zamanda hayat boyu sürecek devrimci bağlarımızı da kurdu. Bu birlikler, özgürlük mücadelesini beslemeye ve zenginleştirmeye devam edecektir.’ diyor.

Rojhilat’a göre cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim onların sadece bir parçasını tanımlıyor:

Cinsiyet kimliğimiz ve cinsel yönelimimiz bizim bir parçamızı tanımlar fakat biz yerel kültürün, dinlerin ve geleneklerin idrakındayız. Kimliklerimizi göze sokmuyoruz ama tabii ki yoldaşlarımızın buna saygı göstermesini bekliyoruz. Baskıcı yapıların queerleri silmeye aynı zamanda da kadınları, işçileri, köylüleri ve azınlıkları bastırmaya çalıştığı somut bir gerçektir. Bizim özgürlük savaşımız, baskılanan ve özgürlük için savaşan herkesin savaşıyla birbirine bağlıdır. Bunlardan birinin zarar görmesi, herkesin zarar görmesidir.

‘Doğudan ve batıdan birçok etnik kökene mensup birçok cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden insanlar var’

Uluslararası gönüllülerin çoğunlukla nereden geldiği sorusuna ise Heval Rojhilat, ‘Güvenlik gerekçeleriyle üyelerimizle ilgili bilgiler paylaşmıyoruz fakat doğudan ve batıdan birçok etnik kökene mensup, birçok cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden yoldaşlarımızın olduğunu söyleyeyim. IRPGF militan, yatay, özörgütlenen, silahlı bir mücadele kolektifi ve TQILA da dahil bütün üyeleri savaşçı. Kolektif hayatı sağlayabilmek için bütün bu üyelerle tüm işleri paylaşıyoruz’ diyor.

IRPGF’nin manifestosunda anarşist prensiplere bağlı olduğu yazılsa da üyeler kendisini birçok farklı tanımla tasvir ediyor:

IRPGF’deki herkes genel anlamıyla anarşist diyebiliriz. Bazıları kendilerini anarşist, anarkomünist, anarkosendikalist, sosyal anarşist, özgürlükçü komünist, özgürlükçü sosyalist ve antiotoriter marksist olarak anımlıyor. Birliğimizin manifestosunda yaptığımız açıklamada, anarşist prensiplere ve değerlere bağlı olduğumuz yazıyor.

Queer İsyan ve Kurtuluş Ordusu (TQUILA) Kuruluşu açıklaması:

Enteryasyonalist Devrimci Halkın Gerilla Güçleri (International Revulationary People’s Guerrilla Forces-IRPGF) olarak, IRPGF’nin LGBT*Qİ+ yoldaşlarının, ikili cinsiyeti parçalamak ve kadın devrimini daha kapsamlı bir cinsiyet ve cinsellik devrimiyle genişletmek için çabalayanlarla birlikte oluşturduğu Queer Başkaldırı ve Kurtuluş Ordusu’nun (The Queer Insurrection and Liberation Army-TQILA) kuruluşunu resmen duyuruyoruz.

TQILA’nın üyeleri olarak, tüm dünyadan faşist ve aşırılıkçı güçlerin Queer camiaya saldırılarını ve camiamızın sayısız üyesinin “hasta”, “sapık” ve “doğaya aykırı” oldukları söylenerek öldürüldüğünü dehşet içinde izliyorduk. Gey erkeklerin DAEŞ tarafından çatılardan atıldığı ve ölümüne taşlandığı görüntülere kayıtsız kalamazdık. Queer, Trans* ve diğer non-binary halka karşı dinci motivasyonla yapılan düşmanlık ve saldırılar sadece DAEŞ’ten gelmemektedir. Küresel kuzeybatıdaki Hıristiyan muhafazakarlar da susturma ve varlıklarını yok etme amacıyla LGBTI*QI+ halka saldırmaktadır. Queerfobinin, homofobinin ve trans*fobinin İslam’ın ya da başka herhangi bir dinin fıtratında yer almadığını özellikle vurgulamak istiyoruz. Aslına bakılırsa, benzersizliği ve uyum sağlamayı reddeden insanları kabul eden ve kucaklayan ve hatta kendisi de Queer olan bir dolu Müslüman, Yahudi, Hıristiyan, Hindu ve Budist insan tanıyoruz. Faşizme, zorbalığa ve baskıya karşı dayanışmaya katılıyoruz. Buna ek olarak, hem burada hem de sınır ötesinde devrimci solun muhafazakar ve feodal anti-Queer düşüncelerini eleştiriyor ve ona karşı mücadele ediyoruz.

Otoriteye, patriyarkaya, baskıcı heteronormativiteye, queer/homo-fobiye, trans*fobiye karşı mücadeledeki kararlılığımız, Kürt kadınların mücadelesinin devrimci ilerleyişi ve kazanımlarıyla güçlenmektedir. Jineoloji sınıflarının toplumsal cinsiyet inşalarını ve cinselliği daha geniş bir biçimde tartışıyor olduğu gerçeği, kadınların devrimci ilerlemeyi hızlı adımlarla zorlamasıyla Rojava ve tüm Kürdistan’daki devrimin yaşadığı gelişimi vurgulamaktadır. IRPGF’nin Queer yoldaşlarını TQILA’yı oluşturmak için harekete geçiren, kadın devriminin kazanımlarını güçlendirirken Queer mücadeleyi ilerletme gerekliliği ve arzusudur.

QUEER ÖZGÜRLÜK! GÖKKUŞAĞI KAPİTALİZMİNE ÖLÜM!
BASH* KARŞI ATEŞ AÇTI! BU İBNELER FAŞİSTLERİ ÖLDÜRÜYOR!
DEVRİM VE QUEER ANARŞİ İÇİN MİLİTAN YATAY ÖZ-ÖRGÜTLENMECİ KOLEKTİFLER & TOPLULUKLAR!

*Bash Back!: 2007 yılında ABD’de kurulan radikal anarşist queer bir örgütlenme ağı.

Kaynak: Gazete Karınca

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

code