IIRSA: Tahribatın Altyapısı (Güney Amerika) [Belgesel]


ENGLISH BELOW
——-
Güney Amerika’nın %97.7’si temelli dönüştürülüyor. Ve bununla birlikte, hayatlarımızın tamamı. IIRSA (Güney Amerika Bölgesel Altyapı Entegrasyonu Girişimi), dünya ekonomisinin yönetmeliklerini uygulayan emperyalist bir platform olan Uluslararası Para Fonu’nun finansmanı, desteği ve koordinasyonuyla birlikte tüm Güney Amerika ülkeleri tarafından yürütülen kıta ölçekli bir mega-projedir.

Amacı bu topraklardaki hayatı var eden unsurlardan fazlası olmayan sözümona doğal kaynakların çıkartılmasını kolaylaştırmak, hızlandırmak ve yoğunlaştırmak için yeni altyapılarının yaratımıyla kıtanın coğrafyasını yeniden tasarlamaktır. Toprakları yağmalayan harfiyat makinelerinin ileri karakolu olan sayısız projeler arasında yollar, limanlar, hidro ve termoelektrik santraller, havaalanları, köprüler, tüneller ölümden başka bir şey getirmiyor.

IIRSA bir kitle imha silahıdır. Avrupalıların Amerika’ya gelmesi ve istila etmeleriyle karşılaştırılabilir derecede dünyada şimdiye kadar gerçekleştirilmiş bölgesel düzenleme projelerden en büyüğüdür.

Gözümüzün önünde büyüyen bu aç gözlü canavarın karşısında, bize dayatılan ölüm cezası karşısında,
Direniş hayatidir ve acildir.

29 Haziran’da infiAl’de Şili ve Güney Amerika’daki ekolojist mücadeleye dair yayınlanan anarşist bir dergi olan “Mingako”nun parçası olan yoldaşların gerçekleştirdiği sunumunu ve gösterimini yaptığı belgesel.
—-
IIRSA: Infrastructure of Devastation (South America)

97.7% of the South American territory is being transformed forever. And with that, the totality of our lives. The IIRSA (South American Regional Infrastructure Initiative) is a mega-project at the continental level, carried out by all the South American states with the support, financing and coordination of the International Monetary Fund, an imperialist platform that generates the guidelines of the world economy. Its objective is to redesign the geography of the continent by creating a whole new network of infrastructures to facilitate, expedite and intensify the extraction of the so-called natural resources, which are nothing more than the elements that make life possible in this territory. Through the construction of roads, ports, hydro and thermoelectric power, airports, bridges, tunnels, among countless projects, which are the outpost of the extractivist machine that loot the territories, bringing with it nothing more than death. IIRSA is a weapon of mass destruction.

It is the greatest project of territorial reordering that has ever been carried out in the world, comparable only with the arrival and European invasion of America. In front of the voracious monster that grows in front of us, in front of the death sentence that imposes us.

Resistance is vital and urgent.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

code