Gönüllü işlerin gönülsüz yönleri – Alfredo Maria Bonanno

Bu gün egemtumblr_m5583aKVky1qctn6so1_500en olan hakim atmosferde, yarattığı düş kırıklıkları ve kapitalist değer biçme ve rekabet değerlerini yeniden restore ederken, Roma’daki işçilerin kendilerince ortaya koydukları eylemler halen ortalıkta dayanışma ve eşitliği temsil eden insanlar olduğunu göstermektedir. Tam olarak bu bakış açısından, daha iyi bir dünya ütopyası, kendine çektiği genç insanların kendilerine başka bir örgütlenme biçimi verdiği ölçüde iyi hissettirir. Düzen tarafındaysa genç insalar gönülsüzce sistemin kendi değerlerini kurmada suç ortağı yapılıyorlar.

İzin verin açıklayalım.

Kendilerini dayanışma ve toplumsal dayanışma sektörlerine adayan cemaatler, kooperatifler, küçük dükkanlar, alternatif gruplar, özellikle sınıflar arası keskinliğin ve patlama risklerini yumuşatmak adına, düzenin baskı rüzgarını azalttığı elementlerdir.

Bu sektörler, babası olan partiyi, annesi olan ideojisini kaybedip kendini ideojisiz ve öndersiz bulmuş bütün bir genç neslin devrimci saflara akmasını engellemektedir. Ve gönüllü işler insanların burunlarının biraz daha ötesine bakmasını, biraz risk alarak bu günlerde çok devrimci olacak yeni bir toplumsal dönüşüm hareketine doğru evrilmelerini önleyip, onların ayaklarını yeniden sistem zemininde kalmasını sağlamaktadır

Ve daha fazla şiddetli ve telafi edilemez çelişkiler ortaya çıktıkça, bu sektör geçici görevli gibi çalışmakta, hatta bazen devlet gibi benzer baskıcı metodlar uygulayarak aşırı üç durumları yönetme işine kalkışmaktadır. Bu çalışma şekillerinin kanıtları, gönüllü işçilerin dernekçiliğin yasal dayanakları üzerinden fonlanmayı talep etmeleridir mesela: evet ütopyacılar, ama salak değiller!

Gönüllü çalışma çok önemli bir ürün ortaya çıkarır: yararlı bir şeyler yapıyormuş hissi. Dolayısıyla dünya üzerinde sürmekte olan insanların yarısının açlıkla boğuştuğu utanç dolu adaletsizlikler karşısında kendini kötü hissedenler, alternatif dükkanlardan aldıkları “dürüst” fiyatlı ürünlerle kendileri ve vicdanları arasında barış sağlayabilmektedirler.

Bir örneği, insanları çevreyi kirletmeyen ürünler alarak yıkımın sorumluluğu dışındaymış gibi hissettirmek olan uğursuz bir çözümler zinciri :”sorumluluktan kaçma” alışkanlığını yayan tamamiyle bu sektördür. Paranı alternatif bankalara yatırarak milyonlar üzerindeki spekülasyondan uzak durduğunu sanmak, “alternatif” dükkanlardan alarak kapitalist üretimi boykot ettiğine kendini inandırmak, soykırımın dışında kalan bir kanalı izlemek..

Ekonominin nasıl çalıştığına dair ufak bir fikri olan bile anlayabilir ki, üçüncü dünya için rekabet edilemez fiyatlardaki ürünleri daha yüksek fiyata satın almak, aynı ürünlerin çok uluslulara satılmasını engellemez. Aynı zamanda ne çok ulusların alternatif politikası nede alternatiflerin politikası yerel bir sömürü sınıfı olmasını ortadan kaldırmaz tam tersine durumları biraz daha iyi olan yeni bir “zenginler” yaratır.

Yukardaki sonuçlar “kötünün iyisi” mantığıyla ortaya çıkmamıştır, fakat iki varsayımdan ortaya çıkmıştır: birincisi kapitalist sistem içerisinde dayanışmadan ve eşitlikten bahsedilemez, ikincisi ise kar oranlarını arttırarak 3. dünyaya yardım edemezsiniz. Birincisi kapitalist sistemin tek bir mantığın geçerli olduğu kapalı bir sistemdir fikrine dayanır: farklı görüntüler sadece adaletsizliğe yeni entegrasyonlar ve iyilasmeler ekler. İkinci varsayım sermayesi çok düşük olan bir ülke sadece ihracat yaparak gelir seviyesini arttıramaz (istatistiki bakış açısı hariç).

Aslında politik ve ekonomik gücü elinde bulunduran bir sınıf her daim ayrıcalıklarıyla var olacaktır ve nüfusun geri kalanını aynı yoksulluk ve sıkışmışlık durumunda tutacaktır

Bu nedenlerden dolayı, gönüllü çalışma bu gün kapitalist sistemin kırbacını saklatmaya devam etmesine suç ortağı olan çıkış yoludur.

[Orijinal Başlık: 

“Canenero”, no. 2, 4 Kasım 1994. “Çalışmayı yok edelim, ekonomiyi yok edelim” broşüründe yayınlanmış ve Jean Weir tarafından İngilizceye çevirilmiş, Elephant Editions, Londra.]

Kaynak: Pantagruel Provocazione

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

code